Gradski odbor Pakrac

Hrvatska demokratska zajednica PSŽ
Anamarija Blažević

Anamarija Blažević

 • predsjednica
Mihael Andrijanić

Mihael Andrijanić

 • potpredsjednik
Kristina Milek

Kristina Milek

 • potpredsjednica
Marijan Širac

Marijan Širac

 • potpredsjednik
Karlo Rek

Karlo Rek

 • predsjednik MHDZ-a Pakrac

Članovi gradskog odbora

Igor Cavalli

Igor Cavalli

Marijan Certić

Marijan Certić

Miroslav Delač

Miroslav Delač

Josip Delorenci

Josip Delorenci

Antun Fričer

Antun Fričer

Lorena Grlica

Lorena Grlica

Željko Hodak

Željko Hodak

Zoran Hofman

Zoran Hofman

Miroslav Ivančić

Miroslav Ivančić

Vlado Kiš

Vlado Kiš

Marijan Kratki

Marijan Kratki

Zvonko Martinović

Zvonko Martinović

Robert Matijašević

Robert Matijašević

Nenad Peić

Nenad Peić

Marijo Seleši

Marijo Seleši

Ilija Turković

Ilija Turković

Viktor Vidović

Viktor Vidović


Predsjednici temeljnih ogranaka

Marijo Seleši

Marijo Seleši

 • TO Badljevina
Lorena Grlica

Lorena Grlica

 • TO Donja Obrijež
Vlado Kiš

Vlado Kiš

 • TO Majur
Marijan Certić

Marijan Certić

 • TO Omanovac
Zvonko Martinović

Zvonko Martinović

 • TO Prekopakra
Zoran Hofman

Zoran Hofman

 • TO Pakrac Sjever
Ilija Turković

Ilija Turković

 • TO Pakrac Sjever Kusonje
Robert Matijašević

Robert Matijašević

 • TO Pakrac Jug
Marijan Širac

Marijan Širac

 • TO Pakrac Centar
Josip Delorenci

Josip Delorenci

 • TO Ploštine - Kapetanovo polje - Toranj
Igor Cavalli

Igor Cavalli

 • TO Veliki Banovac